baner low

Kampania ?Choroba? Pracuję z nią!? to inicjatywa pacjentów chorych przewlekle, którzy mimo swojej choroby i konieczności jej długofalowego leczenia, nie chcą rezygnować z pracy zawodowej oraz ciągłej konieczności angażowania w pomoc innych osób. Dlatego zwracają się z apelem o pomoc w dostępie do skracających czas podania i wygodnych form terapii.

W ich staraniach wspierają ich Pracodawcy RP, którzy dostrzegają wyzwania przed jakimi stoją już dziś polscy pracodawcy (do głównych należy częsta absencja zawodowa pracowników), a których istotnym elementem będzie zmniejszenie skali nieobecności zatrudnionych w pracy oraz wzrost wydajności i stworzenie dla nich dogodnych warunków pracy.

20160418 chorba b


Kluczowym elementem kampanii ?Choroba? Pracuję z nią!? jest petycja o refundację terapii podskórnych dla chorych na choroby przewlekłe, takie jak rak piersi, chłoniaki nieziarnicze, reumatoidalne zapalenie stawów, zespoły mielodysplastyczne. Treść petycji została opracowana i zgodnie przyjęta przez Radę Programową kampanii, w skład której obok Pracodawców RP i pięciu aktywnie działających organizacji pacjentów weszli czołowi eksperci medyczni, mający praktyczne doświadczenie z rzeczywistymi problemami pacjentów.

Jeśli rozumiesz problemy i chcesz wesprzeć pacjentów, wystarczy wejść na stronę kampanii www.pracujeznia.pl i kliknąć pod tekstem petycji. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Do wsparcia starań pacjentów o dostęp do tych terapii będą zachęcały osobiście bohaterki kampanii: w kwietniu przewidziana jest kampania billboardowa oraz prasowa. Pod koniec maja, planowane jest przekazanie petycji przedstawicielom Ministra Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, posłom i senatorom z komisji zdrowia oraz przedstawicielom NFZ i ZUS.

źródło: materieriały prosowe, www.pracujeznia.pl

Pomagają nam

magodent.fw amgen magodent.fw clockwork janssen novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fwpolskalive crosfit 100x70pjurella

Współpracujemy

pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fw aaa.fwalivia.fwfpzycie.fwfsm.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwpocancerowani.fwrak n roll.fwrenowa.fwrenowa.fw 

Zapisz