07.06.2022 Pismo do Krajowego konsultanta w dziedzinie urologii w sprawie pacjentów z nowotworami gruczołu krokowego  Zobacz
13.06.2022 Odpowiedź Krajowego konsultanta w dziedzinie urologii prof. dr hab. Tomasza Szydełko na pismo Fundacji z dnia 07.06.2022 Zobacz
1.12.2022 Pismo do AOTMiT w sprawie publikacji treści projektów zmian programów lekowych Zobacz
24.04.2023  Pismo do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie TLI Zobacz
2023.06.19  BP Pismo Biuro Rzecznika Praw Pacjenta dot TLI dot RTM Zobacz
2023.05.26  PIsmo do AOTMiT Zobacz
19.02.2024 Pismo do AOTMiT w sprawie raka szyjki macicy / HPV DNA Zobacz
26.02.2024 Pismo do AOTMiT Zobacz

 

Fundacja OnkoCafe jest reprezentantem pacjentów w ogólnopolskim dialogu zmierzającym do opracowania systemowych rozwiązań usprawniających leczenie i poprawiających komfort życia pacjentów onkologicznych.

Poprzez prowadzone działania, aktywnie włączamy się w kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że skuteczny system ochrony zdrowia powinien zostać stworzony w oparciu o potrzeby pacjentów, którzy są jego beneficjentami.

  • Jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów prze Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Jesteśmy członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
  • Współpracujemy z instytucjami , parlamentarzystami i stroną rządową, pełnimy rolę doradczą i rekomendujemy propozycje rozwiązań.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz