Fundatorem i pomysłodawczynią utworzenia Fundacji "OnkoCafe - Razem lepiej" jest Anna Kupiecka, która w 2010 roku zachorowała na nowotwór piersi, a w 2012 roku, na portalu społecznościowym Facebook, stworzyła grupę wzajemnego wsparcia pod nazwą Fakraczki. Na niej osoby dotknięte chorobą nowotworową, dzieły się swoim doświadczeniem napotkanymi w procesie leczenia. Poruszały także ważne problemy związne z chorobą oraz dzieliły się zdobytą wiedzą. Pierwsze spotkanie w ramach działalności fundacji, odbyło się w maju 2013 roku. Szeregi fundacji zrzeszają ludzi, którzy aktywnie działając, z oddaniem reagują na potrzeby pacjentów.  Obecnie,  są to wolontariusze, niekiedy sami zmagający się ze swoją chorobą, wykluczeniem, lub po przebytej chorobie.

My już znamy wagę odpowiedniej informacji w procesie leczenia, bo wszyscy mamy za sobą walkę z chorobą nowotworową, dlatego chcemy podzielić się zdobytym doświadczeniem i pomóc innym wygrywać z tą chorobą każdego dnia. Bo wiemy, że RAZEM LEPIEJ.

Do najważniejszych zadań Fundacji "OnkoCafe - razem lepiej" należą:

  • działalność na rzecz integracji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych chorobą nowotworową, pozostających bez pracy,
  • tworzenie klubów pacjentów, skupiających osoby leczone onkologiczne, z podziałem na miasta i regiony oraz tworzenie baz danych chorych,
  • organizacja zajęć rehabilitacyjnych we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami medycznymi,
  • wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami chorymi onkologicznie oraz z ich rodzinami,
  • organizacja wolontariatu, szkoleń dla wolontariuszy oraz aktywizacja i szkolenia dla chorych onkologicznie mające na celu wzajemną pomoc pomiędzy pacjentami,
  • organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich bliskich lub opiekunów, w tym wyjazdów integracyjnych oraz rehabilitacyjnych,
  • organizowanie grup wsparcia dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin.

Warto zaznaczyć, że tworzenie baz danych pacjentów ma na celu ułatwienie kontaktu choremu na początku jego drogi w walce z nowotworem z osobami będącymi w podobnej do jego sytuacji. W realizacji tego celu niezbędne będzie tworzenie Klubów Pacjenta, który każdy będzie oddziałem Fundacji "OnkoCafe - Razem lepiej" i zarazem odrębnie działająca jednostką.

NR KONTA FUNDACJI : PKO BP 59 1020 1068 0000 1002 0253 2166

WŁADZE FUNDACJI:

Anna Kupiecka - założycielka i prezes Zarządu
Adrianna Sobol - członek Zarządu

RADA NADZORCZA
Robert Zawadzki - przewodniczący
Bozena Kosińska-Krauze - v-ce przewodniczącya
dr Marta Dąbrowska-Bender- członek

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw amgen magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit                 

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz