Rak płuca to najpopularniejszy nowotwór w Polsce,rocznie  diagnozowany jest u około 23 tys. osób, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet prawie tyle samo na niego umiera . Zwykle diagnozowany jest w późnym stadiach zaawansowania, co wiąże się ze złymi rokowaniami dla chorych, tylko 13,6% mężczyzn i 18,5% kobiet żyje pięć lat po diagnozie.

Konieczne są kompleksowe zmiany w w podejściu do organizacji leczenia tego nowotworu. W związku z toczącą się debatą publiczną dotyczącą planowanej nowelizacji schematu leczenia systemowego pacjentów z rakiem płuca,zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o kontynuację działań resortu zdrowia związanych z zapewnieniem leczenia pacjentów, którzy nie mają dostępu do skutecznych opcji terapeutycznych.

Odp dla fundacji 1

 

Całe pismo pod linkiem -> Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.08.2020 r.

 

Pismo Onkocafe 29062020 11

Całe pismo pod linkiem -> Pismo Onkocafe z dnia 29.06.2020 r.

 

 

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz