Fundacja Wygrajmy Zdrowie i Koalicja na Rzecz Walki z Bólem ?Wygrajmy z Bólem? organizator kampanii ?Rak wolny od bólu? pod hasłem ?Nie ból się? kontynuuje edukację społeczną pacjentów cierpiących z powodu bólu w chorobie nowotworowej i nienowotworowej oraz po zakończonym leczeniu onkologicznym, z bólem przewlekłym po radioterapii i chemioterapii.

Celem kampanii jest walka o prawa każdego pacjenta do życia bez bólu, bez względu na etap i rodzaj choroby oraz zwalczanie barier w obszarze dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej znoszących ból i inne cierpienia. Działania społeczne w ramach kampanii ?Nie ból się?-Bądź wolny od bólu, promują aktywną postawę chorych, świadomych możliwości łagodzenia cierpienia i pokazują bariery w zakresie prawidłowego leczenia przeciwbólowego.

Współczesna medycyna potrafi skutecznie opanować ból u 90% przypadków. Ma wpływ na jakość życia, w chorobie i powinna być w służbie każdego pacjenta. Ulga w bólu powinna być zasadą przyjętą we wszystkich ośrodkach medycznych w całym kraju, a pomiar bólu w prostej skali NSR obowiązkiem codziennej praktyki lekarza każdej specjalizacji. Kampania pokazuje drogę do terapii przeciwbólowej, którą każdy może podjąć, domagając się leczenia bólu, w tym szczególnie bólu przewlekłego.

Kampania będzie realizowana do czerwca 2016 r. za pośrednictwem Internetu (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, konsultacjami on-line dla pacjentów), fanpage na Facebook?u, w prasie (informacyjne layouty prasowe) oraz w radio (informacyjne spoty radiowe) i w telewizji (spot TV) ? zapewniając tym samym zasięg ogólnopolski działań.

20160414 sztur

Partnerem projektu jest Fundacja Eksperci dla Zdrowia i Stowarzyszenie Wspierania Onkologii ?Unicorn?. Kampania uzyskała również poparcie szeregu organizacji:

Patronat Honorowy: Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Patronat Merytoryczny: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Patronat: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne
i Traumatologiczne, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Partner Wspierający: Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Patronat Medialny: TVP, Gazeta Wyborcza, Family Medicine & Primary Care Review, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Medexpress.pl, Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, Świat Medycyny
i Farmacji, Termedia, Terapia, Wydawnictwo Medyczne Borgis

Adres www kampanii : www.niebolsie.pl

Oficjalny profil na Facebook?u : www.facebook.com/niebolsie

Poradnik Pacjenata dostępny tutaj

Źródło: materiały prasowe

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz