20160512 b a

Dnia 26.04.2016 roku nasza wolontariuszka wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów zorganizowanym z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta. Było to pierwsze spotkanie

mające na celu ogólny przegląd problemów z jakimi spotykają się pacjenci, chorzy na choroby przewlekłe. W spotkaniu oprócz Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta p. Grzegorza Błażewicza oraz pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta w osobie p. Marzanny Bieńkowskiej - Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Poradniczego, p. Pawła Grzesiewskiego ? Dyrektora Wydziału Prawnego oraz p. Katarzyny Skrętowskiej ? Naczelnika Zespołu Wyjaśniających Wydziału ds. Zdrowia Psychicznego wzięła udział również p. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka ? Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Wynikiem dyskusji nad przedstawionymi problemami i propozycjami ich rozwiązań było wspólne stanowisko przedstawicieli trzeciego sektora oraz Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące potrzeby spotykania się w mniejszych grupach bardziej jednorodnych tematycznie. Pozwoli to bardziej szczegółowo i dokładnie skupić się nad potrzebami poszczególnych grup chorych. Mamy nadzieję, że wynikiem tak owocnie rozpoczętej współpracy będzie polepszanie się sytuacji osób żyjących z chorobą przez długie lata, a czasem nawet przez całe życie.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz