20160512 b c

W dniu 20 kwietnia odbyła się konferencja ?Leki 2016? w biurze prasowym PAP, w której wzięła udział m.in. Prezes Fundacji Onkocafe Anna Kupiecka.

Poszczególne panele prowadzili:
Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny
Robert Zawadzki, Dyrektor Operacyjny MAGODENT Sp. z o.o.
link do prezentacji: http://www.infozdrowie.org/images/pdf/2016/20_04_2016/2_zawadzki.pdf

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w ?Planie Morawieckiego?
Krzysztof Kopeć, Polski Związek Przedstawicieli Przemysłu Farmaceutycznego

Regulacje prawne dotyczące leczenia chorób rzadkich                  
Irena Rej, Izba Gospodarcza Farmacja Polska

Programy lekowe z perspektywy pacjentów
Dagmara Samselska, Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę

Ciągłość leczenia z perspektywy podmiotów leczniczych
Anna Banaszewska, Dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie, ekspert Pracodawców RP

Nowości legislacyjne ? w tym dotyczące indywidualnego leczenia
Paulina Kieszkowska - Knapik, Kancelaria Prawna Kiekszkowska Rutkowska Kolasiński

Leki sieroce - dostępność, ograniczenia, wyzwania
Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich Orphan

Więcej o konferencji:
http://www.infozdrowie.org/index.php/relacje-z-konferencji/38-leki-2016-20-04-2016-r

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz