20160609 b

W dniu 31.05. 2016 wzięliśmy udział w konferencji "Badania kliniczne ? dialog dla przyszłości" zorganizowanej przez Infarma, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne POLCRO, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Zaproszeni prelegenci przedstawili problemy związane z krajowym rynkiem badań klinicznych.Pan M.Ignatowicz zwócił uwagę na powody spadku liczby badań klinicznych przeprowadzanych w Polsce. Jednocześnie zaznaczył, że proces implementacji rozporządzenia Unii Europejskiej jest szansą na uatrakcyjnienie rynku polskiego w tej dziedzinie.

Dr Matthew Hallsworth z National Instytute for Health Research zaprezentował doświadczenia brytyjskie w tej dziedzinie zwracając uwagę na potrzebę zwiększenia zaangażowania pielęgniarek w procesie badań.

Profesor T. Pieńkowski przedstawił problem od strony prowadzącego badania. W swojej prezentacji zaznaczył potrzebę edukacji całego personelu medycznego, nie tylko lekarzy i pielęgniarek, w dziedzinie badań klinicznych. Zwrócił również uwagę na bariery, które napotykają badacze szczególnie w dziedzinie administracji oraz przy procesach rekrutacji.

Jacek Gugulski, jako przedstawiciel środowisk pacjenckich, zaznaczył potrzebę dążenia do standardów Unii Europejskiej w dziedzinie badań klinicznych w Polsce oraz na jednolitość dostępu do tych badań dla pacjentów z całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, co wiąże się ze zbudowaniem przyjaznego pacjentom i ich rodzinom ogólnopolskiego systemu informacji o badaniach.

Perspektywę zagadnienia ze strony sponsora przedstawił pan W. Kaczmarski z Roche Polska zwracając szczególną uwagę na zbyt długi Start up badań klinicznych na rynku polskim.

W dalszej częśći konferencji miała miejsce debata "Perspektywy rozwoju" z udziałem ww. prelegentów oraz przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia Podsekretarza Stanu p. K. Łandy oraza przedstawiciela Urzędu Regulacji Polityki Lekowej p. G.Cessaka.
Relację i poszczególne prezentacje znajdziecie na http://www.gcppl.org.pl/

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz