20160622 b

Dnia 16.06.16 wzięliśmy udział w spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Spotkanie dotyczyło planowanych zmian w pakiecie onkologicznym. Jako jedna z organizacji działających na rzecz pacjentów zgłosiliśmy wiele uwag dotyczących bieżących problemów związanych z pakietem zgłaszanych nam przez samych pacjentów oraz przez lekarzy.

Mamy nadzieję, że tego rodzaju współpraca przyniesie wiele korzyści pacjentom, jak również lekarzom poprzez uproszczenie i lepsze dostosowanie procedur do rzeczywistych potrzeb chorych oraz szybszy i efektywniejszy przepływ ważnych informacji o nich.

Fundacja Watch Health Care przedstawiła raport "OnkoBarametr WHC" ? dostęp do gwarantowanych świadczeń onkologicznych, z którego wynika między innymi, iż pacjenci bez karty DiLO czekali o wiele dłużej na dostęp do poszczególnych etapów leczenia niż ci, którzy taką kartę posiadali. Z treścią raportu można zapoznać się pod linkiem www.korektorzdrowia.pl/oknobarometr/

Na zakończenie spotkania wręczyliśmy na ręce zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta pana Grzegorza Błażewicza petycję dotyczącą naszej kampanii "Choroba ? pracuję z nią".

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz