20160804 b

Dnia 21.07.2016 r. dwie nasze przedstawicielki, Ada i Agnieszka, wzięły udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.

Tematem spotkania były proponowane zmiany w ustawie refundacyjnej wyrobów medycznych, które sądząc z ilości zgromadzonych przedstawicieli środowisk spoza parlamentu oraz z ilości zgłoszonych postulatów, budzą wiele kontrowersji i pytań.  

Obecni na posiedzeniu parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk medycznych, reprezentanci producentów wszelkiego rodzaju wyrobów medycznych oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich zgodnie doszli do wniosku, że projekt ustawy dotyczący tak skomplikowanych zagadnień wymaga znacznego wydłużenia czasu przeznaczonego na konsultacje społeczne.

Rzecznik Praw Pacjenta, p. Krystyna Kozłowska, wysunęła wniosek skierowany do Ministerstwa Zdrowia o włączanie na wcześniejszym etapie prac nad aktami normatywnymi przedstawicieli pacjentów oraz środowisk lekarskich, czyli praktyków, którzy z zagadnieniami zawartymi w ustawie stykają się w codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Ministerstwo reprezentowane było przez przedstawicieli Departamentu Polityki Lekowej.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz