27 marca 2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum będzie szeroki kontekst ekonomiczny medycyny personalizowanej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia.

II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to platforma wymiany myśli naukowej i dobrych praktyk na temat medycyny personalizowanej, której istota polega na podawaniu właściwego leczenia właściwemu pacjentowi we właściwym czasie. Dzięki swojej otwartej formule wydarzenie pozwala zebrać w jednym czasie i miejscu przedstawicieli nauk medycznych, branży farmaceutycznej, producentów sprzętu diagnostycznego, samorządów zawodowych i terytorialnych, a także polityków i naukowców, którzy są zainteresowani rozwojem medycyny personalizowanej na świecie i w Polsce. 

27 marca 2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie spotkają się przedstawiciele i odbiorcy systemu opieki zdrowotnej. W tym roku uczestnicy wspólnie podyskutują o medycynie personalizowanej w kontekście jej dynamicznego rozwoju, zmian regulacyjnych i wyzwań systemowych oraz ekonomicznych. Perspektywa ekonomiczna medycyny personalizowanej będzie przedmiotem szczególnej uwagi ekspertów. Organizatorzy Forum zgodnie podkreślają, że medycyna personalizowana ze swoim kompleksowym, a zarazem zindywidualizowanym podejściem do procesu diagnostyczno-terapeutycznego, połączona z regularnym monitorowaniem jego postępów może przyczynić się do racjonalizacji wydatków w zakresie ? od lat systematycznie rosnących ? kosztów polskiego systemu ochrony zdrowia.

II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej jest okazją, by w gronie wszystkich interesariuszy systemu, czyli: pacjentów, lekarzy, administratorów i regulatorów systemu opieki zdrowotnej wypracowywać wspólnie rozwiązania, pozwalające na niwelowanie barier świadomościowych, prawnych i ekonomicznych, stojących na drodze do popularyzacji medycyny personalizowanej. 

Gośćmi specjalnymi  specjalnym II Forum Medycyny Personalizowanej będą prof. Frederique Novak z Francuskiego Narodowego Instytutu Raka (Institut National du Cancer, France)  i dr Tomasz Dyląg z Wydziału Medycyny Innowacyjnej i Personalizowanej w Dyrekcji Generalnej Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Prof. F. Novak przedstawi uczestnikom Forum obowiązujące we Francji najlepsze praktyki w diagnostyce genetycznej, będącej podstawą do wdrożenia terapii personalizowanych. Dr Tomasz Dyląg przedstawi umiejscowienie medycyny personalizowanej w programach badawczych Unii Europejskiej.

Udział w II Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej potwierdzili także:

prof. hab. n. med. Romuald Krajewski ? Naczelna Izba Lekarska, Elżbieta Kozik ? Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski ? Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii Klinicznej, prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong ? Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Angelo Paradiso ? Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej, szpital Giovanni Paolo II National Cancer Research Institute, Bari oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowy program II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej jest dostępny na stronie: www.medycynapersonalizowana.pl

Udział w Forum jest bezpłatny. Rejestracja dostępna na stronie: www.mfmp2017.evenea.pl 

źródło: mat. prasowe organizatora

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz