20170922 a

W Polsce co trzeci pacjent przegrywa z rakiem prostaty. W naszym kraju, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich i światowych tendencji, zachorowalność i umieralność na nowotwór prostaty wzrasta. Problemem jest późna wykrywalność choroby, a w przypadku jej wykrycia ograniczony dostęp do najnowszych terapii i sztywne procedury medyczne.

Polska jest jednym z niewielu państw, w których zachorowalność i umieralność na nowotwór prostaty wzrasta. Pięcioletnie przeżycie chorego z rakiem prostaty w naszym kraju to niewiele ponad 50 proc. przypadków, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej to nawet 70 proc. Pacjenci w naszym kraju zbyt późno otrzymują nowoczesne leczenie, które obecnie daje bardzo dobre wyniki leczenie, poprawia jakość życia i mogą je wydłużyć nawet o kilka lat. Lekarzy w Polsce ograniczają jednak sztywne wytyczne i brak refundacji nowoczesnych terapii.

Zarówno europejskie, jak i amerykańskie standardy leczenia raka prostaty zalecają wdrażanie innowacyjnych terapii we wczesnej fazie leczenia, czyli jeszcze przed zastosowaniem chemioterapii. Niestety, nie wszystkie te leki są dostępne w ramach naszego systemu ochrony zdrowia, zatem możliwości leczenia pacjentów w Polsce są mocno ograniczone.

Dodatkowym problemem jest także procedura medyczna i bardzo ograniczona autonomia lekarza w zakresie strategii leczenia. W naszym kraju zapisy programu lekowego nie pozwalają stosować nowoczesnych leków hormonalnych przed chemioterapią, pomimo, że mogłoby wydłużyć im to życie średnio o cztery lata.

W krajach Europy zachodniej coraz częściej standardem jest także współpraca zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z urologów i onkologów, którzy wspólnie koordynują proces leczenia, co w Polsce również nie jest praktykowane ze względów proceduralnych.

W związku z tą sytuacją, z inicjatywy Fundacji OnkoCafe organizacje pacjentów onkologicznych: Stowarzyszenie Gladiator, Fundacja Alivia i Polskie Amazonki Ruch Społeczny skierowały po raz kolejny list do Ministra Zdrowia, w którym apelują o zwrócenie uwagi na sytuację chorych na raka prostaty w Polsce.

W liście organizacje informują także, że w najbliższym czasie powstanie propozycja świadczenia oraz ścieżki pacjenta z rakiem prostaty, opracowana przez zespół ekspertów klinicznych i przedstawicieli organizacji pacjentów.

W Polsce nowotwór prostaty jest drugim najczęściej występującym wśród mężczyzn, zaraz po raku płuc. Występuje najczęściej po 45 roku życia, a ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Wzrasta również zachorowalność na raka gruczołu krokowego, który obecnie jest diagnozowany u 16 tys. mężczyzn rocznie.


Fundacja OnkoCafe jest organizatorem kampanii społecznej "Prosta ta historia", której celem jest edukacja na temat raka prostaty, a także wsparcie pacjentów i ich partnerek, które zmagają się z chorobą.
Na stronie kampanii dostępne są materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące raka prostaty, a także prawdziwe historie pacjentów i ich partnerek.
Dostępne są także materiały filmowe z udziałem lekarza i psychologa, które w prosty sposób przybliżają kluczowe informacje na temat raka prostaty m.in. objawów, diagnostyki, leczenia, wsparcia psychologicznego.

Zapisz

Pomagają nam

magodent.fw amgen magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit             

Współpracujemy

pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz