20170922 a

W Polsce co trzeci pacjent przegrywa z rakiem prostaty. W naszym kraju, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich i światowych tendencji, zachorowalność i umieralność na nowotwór prostaty wzrasta. Problemem jest późna wykrywalność choroby, a w przypadku jej wykrycia ograniczony dostęp do najnowszych terapii i sztywne procedury medyczne.

Polska jest jednym z niewielu państw, w których zachorowalność i umieralność na nowotwór prostaty wzrasta. Pięcioletnie przeżycie chorego z rakiem prostaty w naszym kraju to niewiele ponad 50 proc. przypadków, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej to nawet 70 proc. Pacjenci w naszym kraju zbyt późno otrzymują nowoczesne leczenie, które obecnie daje bardzo dobre wyniki leczenie, poprawia jakość życia i mogą je wydłużyć nawet o kilka lat. Lekarzy w Polsce ograniczają jednak sztywne wytyczne i brak refundacji nowoczesnych terapii.

Zarówno europejskie, jak i amerykańskie standardy leczenia raka prostaty zalecają wdrażanie innowacyjnych terapii we wczesnej fazie leczenia, czyli jeszcze przed zastosowaniem chemioterapii. Niestety, nie wszystkie te leki są dostępne w ramach naszego systemu ochrony zdrowia, zatem możliwości leczenia pacjentów w Polsce są mocno ograniczone.

Dodatkowym problemem jest także procedura medyczna i bardzo ograniczona autonomia lekarza w zakresie strategii leczenia. W naszym kraju zapisy programu lekowego nie pozwalają stosować nowoczesnych leków hormonalnych przed chemioterapią, pomimo, że mogłoby wydłużyć im to życie średnio o cztery lata.

W krajach Europy zachodniej coraz częściej standardem jest także współpraca zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z urologów i onkologów, którzy wspólnie koordynują proces leczenia, co w Polsce również nie jest praktykowane ze względów proceduralnych.

W związku z tą sytuacją, z inicjatywy Fundacji OnkoCafe organizacje pacjentów onkologicznych: Stowarzyszenie Gladiator, Fundacja Alivia i Polskie Amazonki Ruch Społeczny skierowały po raz kolejny list do Ministra Zdrowia, w którym apelują o zwrócenie uwagi na sytuację chorych na raka prostaty w Polsce.

W liście organizacje informują także, że w najbliższym czasie powstanie propozycja świadczenia oraz ścieżki pacjenta z rakiem prostaty, opracowana przez zespół ekspertów klinicznych i przedstawicieli organizacji pacjentów.

W Polsce nowotwór prostaty jest drugim najczęściej występującym wśród mężczyzn, zaraz po raku płuc. Występuje najczęściej po 45 roku życia, a ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Wzrasta również zachorowalność na raka gruczołu krokowego, który obecnie jest diagnozowany u 16 tys. mężczyzn rocznie.


Fundacja OnkoCafe jest organizatorem kampanii społecznej "Prosta ta historia", której celem jest edukacja na temat raka prostaty, a także wsparcie pacjentów i ich partnerek, które zmagają się z chorobą.
Na stronie kampanii dostępne są materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące raka prostaty, a także prawdziwe historie pacjentów i ich partnerek.
Dostępne są także materiały filmowe z udziałem lekarza i psychologa, które w prosty sposób przybliżają kluczowe informacje na temat raka prostaty m.in. objawów, diagnostyki, leczenia, wsparcia psychologicznego.

Zapisz

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz