Nasza fundacja, wspólnie z innymi 33 organizacjami włącza się do dyskusji o wzroście nakładów na ochronę zdrowia. Domagamy się 6.8% PKB, jednak poza wzrostem finansowania potrzebna jest także nowa organizacja opieki. W najbliższym czasie planowane są spotkania z samorządami zawodowymi, związkami oraz organizacjami pracodawców. Potrzebujemy jedności, dlatego walczymy o wspólny głos wszystkich pacjentów.

20171030 a

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz