20180809 1

Przedstawiamy Państwu, dwa testy genetyczne dla pacjentów chorych onkologicznie, które umożliwiają nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie raka piersi i prostaty.

OncotypeDx Prostate

Wykrycie raka prostaty może być szokiem. Na tym etapie swojej drogi powinieneś dać sobie czas na zrozumienie, co oznacza ta diagnoza i jaki rodzaj leczenia może być dla Ciebie najlepszy. Nie każdy rak prostaty zachowuje się tak samo. Część przypadków to przypadki wysokiego ryzyka, gdzie prawdopodobny jest wzrost lub rozprzestrzenianie się nowotworu, ale wiele to przypadki niezłośliwe, gdzie ryzyko uznaje się za niższe.
Test OncotypeDx Prostate pozwala dokładniej zrozumieć, czy Twój rak to przypadek niskiego, czy wysokiego ryzyka, a co za tym idzie spersonalizować Twoje leczenie.
Oncotype DX GPS określa się jako test genomiczny. Mierzy on aktywność (nazywaną także ekspresją) genów odpowiedzialnych za wzrost i przetrwanie komórek guza. Oncotype DX GPS może pomóc w określeniu, jak zachowa się Twój przypadek raka i czy istnieje prawdopodobieństwo, że okaże się złośliwy. Test pozwala także przewidzieć, czy występuje prawdopodobieństwo śmierci spowodowanej rakiem lub rozprzestrzenienia się nowotworu na inne części ciała (przerzutów) w ciągu najbliższych 10 lat.
Oprócz czynników klinicznych, Oncotype DX Prostate zapewni Tobie i Twojemu lekarzowi informacje pomagające w omówieniu dalszych działań i decyzji związanych z leczeniem.
Test przeprowadza się na małej próbce tkanki pobranej w trakcie biopsji. Wyniki mają formę punktacji opartej na genomicznej skali prostaty (GPS), pozwalającej na lepsze zrozumienie ryzyka, które Cię dotyczy.
IM NIŻSZA PUNKTACJA tym niższe ryzyko. W takim przypadku prawdopodobieństwo niekorzystnego przebiegu choroby jest niskie. Oznacza to także, że ryzyko śmierci spowodowanej rakiem lub jego rozprzestrzenienia się w ciągu 10 lat (od zabiegu) jest dość niskie. W tym wypadku aktywny nadzór może być preferowaną opcją leczenia.
IM WYŻSZA PUNKTACJA tym większa szansa, że rak będzie złośliwy, a lekarz zaleci Ci niezwłoczne leczenie. Niekorzystny przebieg choroby oznacza, że rak jest złośliwy, a prawdopodobieństwo jego wzrostu i rozprzestrzeniania jest wysokie.

W zależności od czynników ryzyka, wraz ze swoim lekarzem możecie stwierdzić, że aktywny nadzór to właściwa opcja. W ramach aktywnego nadzoru guz będzie ściśle monitorowany wraz z wszelkimi zmianami poziomu ryzyka. Istnieje zatem możliwość, że nie będziesz nigdy potrzebował zabiegu chirurgicznego, ani radioterapii, unikając przy tym ich skutków ubocznych, takich jak długookresowe problemy z oddawaniem moczu i jelitami lub zaburzenia erekcji.


OncotypeDx Breast

Na tegorocznym spotkaniu American Society of Clinical Oncology (ASCO Annual Meeting 2018) w Chicago zaprezentowano istotne doniesienia na temat terapii raka piersi. Jednym z badań było TAILORx prowadzone w oparciu o test Oncotype DX Breast Recurrence Score®. Chore o pośrednim ryzyku nawrotu nowotworu (11–25 punktów) zostały w sposób losowy przydzielone do ramienia, w którym zastosowano wyłącznie hormonoterapię lub do ramienia poddanego łącznie chemioterapii i hormonoterapii. Stwierdzono, że samodzielna hormonoterapia jest nie mniej skuteczna niż łącznie stosowane chemioterapia z hormonoterapią w tej grupie pacjentek.
Rak piersi nie zawsze jest taki sam, a Twoje szanse na pozostanie zdrowym po leczeniu cały czas wzrastają. Wzrost wiedzy na temat raka piersi umożliwił lepsze dopasowanie planu leczenia do sytuacji każdej pacjentki.
W trakcie zabiegu chirurgicznego z piersi usuwa się guz pierwotny. Wszelkie dodatkowe zabiegi, które wykonuje się później, określa się nazwą leczenia uzupełniającego. Leczenie uzupełniające, np. radioterapia i terapia farmakologiczna, może zapobiec nawrotom. Terapia farmakologiczna może też zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się guza pierwotnego w innej części ciała (tzw. raka wtórnego lub przerzutowego). Korzyści płynące z chemioterapii są dużo mniej pewne u kobiet z rakiem ER+ i HER2-ujemnym. W takim przypadku istnieje konieczność zbilansowania korzystnych efektów chemioterapii z jej nieuniknionymi skutkami ubocznymi.
Spersonalizowane leczenie pozwala określić, w których przypadkach prawdopodobieństwo, że chemioterapia okaże się korzystna dla chorej, jest większe, a w których mniejsze. Mogą w tym pomóc testy genetyczne dla chorych onkologicznie.

Oncotype DX Breast Recurrence Score® to test mierzący aktywność grupy genów w komórkach raka piersi. Test może pomóc w podjęciu decyzji dotyczących leczenia we wczesnym stadium inwazyjnego raka piersi wykazującego ekspresję receptorów estrogenowych (ER+), bez ekspresji receptorów czynnika wzrostu naskórka (HER2-ujemnego). Pozwala uzyskać informacje na temat: prawdopodobieństwa korzystnego wpływu chemioterapii oraz prawdopodobieństwa nawrotu raka piersi.
Test określa niskie/wysokie prawdopodobieństwo przerzutów nowotworu piersi oraz korzyść z leczenia chemioterapią.
Wskazania do wykonania testu Oncotype DX breast:
- niedawno zdiagnozowano u Ciebie inwazyjnego raka piersi we wczesnym stadium,
- obecne są komórki rakowe ER+,
- obecne są komórki rakowe HER2-ujemne,
- komórki raka są nieobecne w węzłach chłonnych lub są obecne w 1–3 węzłach.

Do testu wykorzystuje się tkankę wyciętą w trakcie operacji - test nie wymaga dodatkowego zabiegu chirurgicznego. Po zakończeniu analizy aktywności genów, przygotowywany jest pisemny raport, a cały proces trwa około 2 tygodni.

Test został zwalidowany przez liczne badania kliniczne, a ponad pół miliona osób na świecie skorzystało już z jego wyników.

Placówka realizująca testy:
Europejskie Centrum zdrowia Otwock
Szpital im. Fryderyka Chopina
ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
informacje i zapisy: 22 710 33 01
www.ecz-otwock.pl

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz