16 października 2018, Warszawa

Konferencja skupi się na temacie potrzeby stałego kształtowania odpowiedniej dostępności pacjentów w Polsce do innowacyjnych i skutecznych metod leczenia, przy jednoczesnym odniesieniu do funkcjonujących przepisów oraz procedur polityki zdrowotnej.

Skoncentrujemy się na dwóch dziedzinach leczenia – onkologii oraz kardiologii, które uznano za obecne priorytety działań Rządu. Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania:

Czy regulacje prawne i otoczenie regulacyjne nadążają za innowacjami w medycynie?
Jak poprawić finansowanie i dostępność innowacyjnych technologii stosowanych w medycynie?
Jak polska nauka jest wykorzystywana w kontekście rozwoju innowacji w medycynie?
Jakie zadania stoją przed organizacjami pacjenckimi w zakresie zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii w medycynie?

Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej jest partnerem wydarzenia.

Udział w konferencji po zarejstrowaniu u Pracodawców RP.

20181003 b

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz