20181113 A

Warsztaty regionalne dla pacjentów „Rola wsparcia w przebiegu leczenia – co powinieneś wiedzieć” zorganizowane przez Fundację „OnkoCafe – Razem Lepiej” oraz Bydgoskie Stowarzyszeniem Amazonek „Łuczniczka”, pod patronatem medialnym Głosu Pacjenta Onkologicznego

„Rola wsparcia w przebiegu leczenia – co powinieneś wiedzieć” – pod tym hasłem przebiegły warsztaty zorganizowane przez Fundację „OnkoCafe – Razem Lepiej” oraz Bydgoskie Stowarzyszeniem Amazonek „Łuczniczka” dnia 8 listopada 2018 roku. Spotkanie w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Bydgoszczy skierowane było do pacjentów, zmagających się z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin i bliskich. Wydarzenie połączono z ekspercką debatą pt. „Fakty, mity, wyzwania i potrzeby w zakresie leczenia onkologicznego – wyzwania i rekomendacje”. Tematem przewodnim obu spotkań była radioterapia oraz jej nowoczesne formy. Temat inicjowany przez organizatorów, a następnie kontynuowany przez uczestników spotkania.

Wśród najważniejszych wniosków z debaty wskazać należy:

  • Pacjent wspólnie z lekarzem powinien podejmować decyzję o wyborze ścieżki leczenia
  • Pacjent powinien być leczony w możliwie najbliższym ośrodku od miejsca zamieszkania
  • Zapewnienie dostępu pacjentów do innowacyjnych technik radioterapii, które umożliwiają precyzyjność w leczeniu oraz poprawiają efektywność i jakość terapii.
  • Pacjenci leczeni metodą radioterapii rzadziej skarzą się na dysfunkcje seksualne
  • Pomoc psychologa podczas leczenia onkologicznego jest niezmiernie ważna dla pacjentów i ich bliskich

Warsztat dla pacjentów miał charakter edukacyjny i był ukierunkowany na pogłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania raka, a także roli wsparcia na każdym etapie choroby. Jednym z motywów przewodnich warsztatów było omówienie mitów towarzyszących radioterapii, wskazując na nowoczesne formy radiologii, dające bardzo dobre efekty leczenia. W tym kontekście Przedstawicielka Amazonek opowiadając historię swoja i swoich koleżanek zaznaczyła, że najgorszy był strach przed radioterapia, teraz patrzę na to zupełnie inaczej – zaznaczyła. Przykładem innowacyjnego systemu radiochirurgicznego jest CyberKnife. Jego precyzja i dokładność przekładają się na najlepsze efekty leczenia. Hasło Cyberknife to forma radioterapii, która przełożyła się na wielką nadzieję pacjentów - podkreśliła Anna Kupiecka, Prezes Fundacji „OnkoCafe – Razem Lepiej”.


Ponadto podczas warsztatu przekazano informacje jak szukać dla siebie wsparcia podczas choroby swojej lub swoich najbliższych. Adrianna Sobol, psychoonkolog w Fundacji „OnkoCafe – Razem Lepiej” mówiła o ogromnej roli wsparcia psychologicznego dla chorych i ich bliskich. Rola psychologa jest niezmiernie ważna. Pacjenci boją się konfrontacji z psychologiem, bo nie chcą okazywać słabości, choroba wiele zabiera, ale może tez wiele dać.

  • Pacjenci podczas warsztatu zwracali uwagę przede wszystkim na następujące problemy i wyzwania:
  • Wdrożenie rozwiązań zapewniających włączenie pacjenta w wybór metody leczenia
  • Zwiększanie świadomości na temat radioterapii oraz procesu jej wykonywania, a także konsekwencji zdrowotnych,
  • Zapewnienie bliskiego dostępu pacjentów do ośrodków z innowacyjną radioterapią.

Podczas debaty wypowiedzi koncertowały się na takich aspektach jak: czy radioterapia boli? Kiedy i jak działa? Na te odpowiedzi udzieliła dr n. med. Marta Biedka, Radioterapeuta w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Zaznaczyła, że radioterapia jest zabiegiem bezbolesnym i działa w momencie jego wykonywania. W tej chwili radioterapia poprzez rozwój różnych technik leczenia jest bezpieczna i działa bezpośrednio na miejsca, które chcemy leczyć – podkreśliła dr Marta Biedka. Podczas swojej wypowiedzi wskazywała także na nowe techniki wykorzystywane w radioterapii, które odpowiadają za kontrolę poprawności ułożenia podczas zabiegu. Przedstawicielka Centrum Onkologii w Bydgoszczy podkreślała również rolę i znaczenie diety w procesie leczenia, wskazując m.in. na konieczność monitorowania rodzaju przyjmowanych suplementów.

Prezes Anna Kupiecka zaznaczyła, że obecnie jednymi z priorytetów powinno być włączenie pacjenta w podejmowanie decyzji o wyborze ścieżki leczenia oraz zapewnienie dostępności do leczenia, w tym do jego innowacyjnych form w radioterapii. Uzupełniając ten wątek dr Marta Biedka podkreśliła, że od 7 listopada 2016 roku rozpoczął swoją działalność nowo wybudowany Zakład Radioterapii we Włocławku oraz, że powstanie kolejny Pile, co jest równoznaczne z tym, że dostępność do terapii na województw kujawsko – pomorskie będzie wystarczająca.


Patronat medialny nad wydarzeniem objął:

Głos Pacjenta Onkologicznego

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz