W imieniu Fundacji Onkocafe - Razem lepiej składamy Państwu serdeczne podziękowania za przekazanie na rzecz naszej Fundacji w ramach rozliczenia rocznego zeznania podatkowego 1% należnego podatku dochodowego pobieranego przez Skarb Państwa za rok 2017, wyrażając z tego powodu wielką radość i jednocześnie wdzięczność.
Informujemy, iż z w/w tytułu od wszystkich darczyńców łącznie wpłynęła na rzecz Fundacji kwota 25 674,50 zł.

Pozyskane w powyższy sposób środki finansowe zostały wykorzystane na działalność statutową Fundacji lub zgodnie z celem szczegółowym. Dzięki Państwa wsparciu udaje nam się finansować m.in.:

  • Spotkania Klubu Pacjenta dla pacjentów onkologicznych i osób wspierających,
  • zajęcia Zumby dla pacjentek,
  • pomoc psychologiczną
  • bezpłatne wizyty u specjalistów: m.in. psychoonkologa i dietetyka dla naszych pacjentów oraz przeprowadzić wiele innych działań.

Dzięki owemu wsparciu finansowemu możemy dotrzeć i udzielić wsparcia jeszcze większej grupie pacjentów będących w trakcie i po przebytym leczeniu onkologicznym. Dziękujemy za docenienie i wsparcie naszej pracy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wsparcie z Państwa strony również w roku przyszłym.

Dodatkowe szczegółowe informacje na temat działalności naszej organizacji znajdzie Pan na stronie internetowej naszej Fundacji http://www.onkocafe.pl/ oraz na Facebooku.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi innymi działaniami na stronach naszych kampanii:
www.breastfit.onkocafe.pl , www.badajbiust.pl , www.prostatahistoria.pl  , www.mundurniezbroja.pl 

Anna Kupiecka, prezes fundacji

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz