14. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „EBHC, VBHC or Just Health Care?” w dniach 7-8 października 2019 w hotelu Park Inn, ul. Monte Cassino 2.

20190715 a

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Tegoroczny temat wyprzedza nieco obecną sytuację w Polsce, ale na świecie opieka zintegrowana zaczyna być koniecznością, wobec mnogości technologii medycznych i natłoku szumu informacyjnego.
W latach pierwszych edycji naszego Sympozjum istniała pilna potrzeba szerokiej i wielostronnej dyskusji o Evidence-Based Health Care (EBHC), aby wypracować wspólny dla całej Polski język do pracy nad zmianami w systemie ochrony zdrowia. Jako, że priorytetem było opanowanie zapaści ekonomicznej, unowocześnione zarządzanie ochroną zdrowia nabrało niespotykanego wcześniej w Polsce finansowo-statystycznego charakteru. Szybko wykorzystali to krytycy reform, którzy zaczęli podkreślać biurokratyczny i „bezduszny” charakter nowych metod. Pojawiła się potrzeba zrównoważenia sytuacji przez wprowadzenie Value-Based Health Care (VBHC) - podejścia skoncentrowanego na pacjen-cie i kładącego nacisk na efekty zdrowotne. Nowa koncepcja zdobyła poklask wielu środowisk, ale jej wdrożenie zależy od podjęcia szeroko zakrojonych i kosztownych działań rządowych. W sytuacji tej widzimy okazję do refleksji nad skutkami przeszłych, obecnych i przyszłych zmian. Mimo konieczności rozwoju EBHC i VBHC warto spojrzeć też wstecz i wrócić myślami do wspólnych korzeni: Just Health Care – najstarszej koncepcji ochrony zdrowia. Czy po latach oceny technologii medycznych i szczerej wiary w evidence nasza nauka i procedury nadal realizują cele pierwotnej koncepcji Just Health Care?

Spotkajmy się na 14. Sympozjum EBHC (a może już VBHC?), aby tym razem wrócić do korzeni…

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz