Podczas 14. Międzynarodowego Sympozjum EBHC pt. „EBHC, VBHC or Just Health Care?”, odbywającego się w dniach 7-8 października w Krakowie, eksperci ochrony zdrowia zgodnie stwierdzili, że efektywność w ochronie zdrowia można poprawiać przez walidację procedur, mądre inwestycje w narzędzia i technologie oraz ewaluację świadczeń m.in. w oparciu o informacje zwrotną od pacjentów.

Efektywnie. Rzeczywiście?

Podczas Sympozjum „EBHC, VBHC or Just Health Care?”, organizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC, eksperci ochrony zdrowa stwierdzili, że w miarę popularyzacji podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe (Evidence Based Medicine), zarządzanie ochroną zdrowia koncentrowało się w Polsce na konieczności poprawy efektów zdrowia, ale z uwagi na ograniczenia ekonomiczne, nabrało też finansowo-statystycznego charakteru.

Pojawiła się potrzeba zrównoważenia celów zdrowotnych i kosztowych poprzez wprowadzenie Value-Based Health Care – podejścia skoncentrowanego na pacjencie i kładącego nacisk na realne efekty zdrowotne. Dość młoda jeszcze w Polsce koncepcja Value-Based Health Care zdobyła uznanie wielu środowisk związanych z systemem ochrony zdrowia. Jednak, jak zgodzili się eksperci, bez szeroko zakrojonych i kosztownych działań rządowych nie pojawią się narzędzia do pełnego wdrożenia tej idei.
– Chodzi przede wszystkim o ogólnokrajowe zbieranie danych, dotyczących realizowanych procedur, czyli rejestry oraz ich analizę, które umożliwią rzetelne oszacowanie rzeczywistych potrzeb zdrowotnych z jednej strony, oraz jakości i efektywności wdrażanych do praktyki klinicznej technologii z drugiej – wyjaśnia Anna Kupiecka, prezes Fundacji „OnkoCafe – Razem Lepiej”.

Pacjent widzi więcej

– Obecne systemy są niewystarczające, aby sfinansować nowe, przełomowe terapie. Pojawiają się potrzeby nowych narzędzi, nowych modeli finansowania, które będą dostosowane do postępu medycznego – mówi Magdalena Władysiuk Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC. Monika Małowicka z HTA Consulting, omawiając idee: Patient-Reported Outcomes, Patient-Reported Outcome Measures i Patient-Reported Experience Measures, stwierdziła, że dziś coraz większy nacisk kładzie się na mierzenie wyników efektywności systemu opieki zdrowotnej na podstawie opinii pacjentów.

– Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia i w praktyce, „na własnej skórze”, weryfikuje jakość i efektywność wszystkich realizowanych procedur w ramach zaleconej ścieżki diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Perspektywa rzeczywistego beneficjenta świadczeń jest wprost bezcenna, jeśli chodzi o faktyczną i praktyczną ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Wyzwaniem pozostaje zebranie, weryfikacja, analiza i przełożenie informacji zwrotnych od pacjentów tak, by mogły być wdrożone i realnie wpłynąć na poprawę efektywności systemu opieki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że warto doskonalić te idee i narzędzia – mówi Anna Kupiecka.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz