O tym, jak ważne w czasie choroby jest wsparcie najbliższych, oraz jaką rolę żywienie medyczne odegrało w trakcie terapii opowiadają w ramach kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki
w walce z chorobą” pacjenci onkologiczni – pan Marek z żoną Jolantą, Mateusz oraz pani Lucyna.

Choroba onkologiczna przybiera różne oblicza, a historia każdego z pacjentów niesie ze sobą od-mienne emocje i doświadczenia. Pacjentów, którzy w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie me-dyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” zgodzili się podzielić historią swojej choroby łączy jedno – w trakcie leczenia otrzymali silne wsparcie od swoich najbliższych – małżonków, dzieci, rodziców czy współpracowników. To oni dawali im siłę, by przezwyciężyć trudy terapii onkologicznej i wracać do zdrowia.

Byliśmy ze sobą na każdym etapie choroby. Od diagnozy po kolejne etapy leczenia. Druga rzecz, jakby to powiedzieć, przez chorobę mojej żony wiedziałem, że od raka się nie umiera, stąd wzajem-ne wsparcie w chorobie jest naturalną rzeczą dla nas – mówi cierpiący na raka przełyku pan Marek Kuźma, który w filmie wystąpił z żoną, Jolantą, chorującą na nowotwór piersi.

Integralny element terapii onkologicznej wszystkich bohaterów filmów stanowiło żywienie me-dyczne. Jedzenie jest małą batalią w wielkiej wojnie, dlatego sięgnąłem po żywienie medyczne, które zarekomendował mi lekarz. Zdecydowanie widziałem po sobie, że mam więcej energii i siły na różne aktywności, takie jak właśnie wychodzenie na spacer czy jazda na rowerze. Żywienie me-dyczne było bardzo pomocne w procesie leczenia, gdyż człowiek, który nie przyjmuje żadnego po-karmu, jest niedożywiony, nie jest w stanie przejść całego procesu leczenia bez jakichkolwiek zała-mań – mówi Mateusz, który w klasie maturalnej zachorował na chłoniaka Hodgkina.
Wszystkie filmy dostępne są na kanale Nutricii Medycznej:

Historia pana Marka, który doświadczył raka przełyku i jego żony, Jolanty, chorującej na nowotwór piersi:

Historia Mateusza, który w klasie maturalnej zachorował na chłoniaka Hodgkina

Historia p. Lucyny, chorującej na raka jajnika

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz