20200221 a

Podczas „XIV Forum Liderów Pacjentów” zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Chorego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej została wyróżniona nagrodą „Dla Zdrowia i Pacjenta” w kategorii Wolontariat i Działalność Społeczna.

7 lutego podczas uroczystej gali XIV Forum Liderów Pacjentów, w której wzięli udział Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i Prezes NFZ Adam Niedzielski wyróżnienie z rąk ks.Arkadiusza Nowaka odebrała prezes Anna Kupiecka

Nagroda „Dla Zdrowia i Pacjenta” została ustanowiona w 2020 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jej główną ideą było uhonorowanie fundacji i stowarzyszeń wyróżniających się profesjonalizmem oraz skutecznością w działaniach dla dobra pacjentów.

- Nagroda przyznana naszej Fundacji to ogromne wyróżnienie dla całego naszego Zespołu: wspaniałych Wolontariuszy i Współpracowników. Pierwszą nagrodą za nasze codzienne działania jest pomoc i wsparcie udzielone pacjentom oraz ich bliskim. Fakt, że nasza działalność została dostrzeżona także przez najwyższe gremia zaangażowane we wsparcie pacjentów, jest dla nas dodatkowym wyróżnieniem i wielką radością. Serdecznie za nie dziękujemy – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: Wolontariat, Profilaktyka, Prawo i Bezpieczeństwo Pacjenta.

20200221 b

20200221 c

 

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz