Ministerstwo Zdrowia opracowało zmiany w programach lekowych dla pacjentów onkologicznych w związku z epidemią COVID-19 (coronavirus).

Jakie środki ostrożności należy zachować?

Uważne przestrzeganie podstawowych zasad higieny pomaga chronić się przez zarażaniem. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca:

  • mycie rąk wodą i mydłem (przez co najmniej 20 sekund) lub roztworami na bazie alkoholu (pow. 60%) czy też innymi środkami dezynfekcji;
  • zachowanie co najmniej 1 metra odległości od siebie i każdego, kto kaszle lub kicha;
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust (drogi przedostawania się wirusa do organizmu);
  • higiena dróg oddechowych – zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem podczas kaszlu lub kichania;
  • pozostawanie w domu w przypadku złego samopoczucia;
  • unikanie podróżowania, szczególnie do miejsc, w których występują zarażenia COVID – 19.

Pacjenci onkologiczni, szczególnie w trakcie chemio- i radioterapii oraz ich najbliżsi powinni BEZWZGLĘDNIE przestrzegać powyższych zasad, jako uzupełnienie standardowego postępowania w trakcie leczenia raka. Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji oraz samopoczucie pacjentów warto rozważyć ograniczenie do minimum kontaktów z innymi ludźmi i przebywania w miejscach publicznych.

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu i trudności w oddychaniu, należy zachować spokój i postępować zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami publikowanymi i aktualizowanymi na stronach:

Komunikat 1203 transport sanitarny 1 724x1024

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz