Grupa siedmiu organizacji działających na rzecz pacjentów, wspierana przez firmę Bristol-Myers Squibb rozpoczyna wspólną akcję zakupów na rzecz polskich szpitali. Blisko 100 ośrodków otrzyma wsparcie w postaci potrzebnych wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej.

Jak podkreślają pomysłodawcy akcji, pacjenci onkologiczni na co dzień potrzebują należytej opieki, dostępu do leków i procedur oraz wsparcia ze strony zdrowego personelu medycznego. Potrzeby te są tym bardziej szczególne w dobie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego. W obliczu stale rosnącej liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 siedem organizacji połączyło siły, aby chronić nie tylko pacjentów, ale także tych, którzy niosą im pomoc - personel medyczny szpitali onkologicznych i hematoonkologicznych.

Blisko 100 ośrodków z całej Polski otrzyma wsparcie w postaci wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej. Przedstawiciele organizacji rozpoczęli procedurę zakupową.

W akcję zakupów wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej dla polskich szpitali zaangażowało się siedem organizacji. Na co dzień współpracujemy ze sobą na rzecz pacjentów onkologicznych, organizując wspólne kampanie świadomościowe, warsztaty edukacyjne, wydając poradniki. Dzięki naszemu zaangażowaniu w pomoc na rzecz pacjentów i współpracy z ośrodkami klinicznymi znamy najpilniejsze potrzeby placówek. Dzięki połączeniu sił będziemy w stanie zorganizować skuteczną pomoc – warunki zakupów hurtowych będą korzystniejsze, a wybory medyczne i środki ochrony dystrybuowane szybciej i sprawniej. O kolejnych etapach akcji będziemy informować na bieżąco – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Akcja pomocowa jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu firmy Bristol-Myers Squibb. Wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej otrzyma blisko 100 ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych z całej Polski. Budżet projektu wynosi kilkaset tysięcy złotych.

Akcję realizują :

  • Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec
  • Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma
  • Polskie Amazonki Ruch Społeczny
  • Fundacja Onkologiczna Nadzieja
  • Fundacja Iskierka
  • Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki
  • Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz