All. Can Polska apeluje o lepszą organizację leczenia. Jako sygnatariusz apelu Inicjatywy All. Can Polska dzielimy się treścią pisma, skierowanego dodecydentów w sprawie poprawy organizacji i warunków leczenia pacjentów onkologicznych.

 
Wraz z innymi członkami Grupy Sterującej All. Can Polska 7 maja 2020 roku wystosowaliśmy apel, skierowany do trzech kluczowych dla zapewnienia optymalnej organizacji opieki i terapii pacjentów onkologicznych instytucji. W piśmie adresowanym do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wskazaliśmy na działania strategiczne i najistotniejsze z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb pacjentów onkologicznych w dobie pandemii SARS-CoV-2 – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej i dodaje:
 
Wspólnie z klinicystami, przedstawicielami organizacji pacjentów oraz menedżerami ochrony zdrowia zaapelowaliśmy o optymalizację organizacji leczenia onkologicznego, zapewnienia pacjentom ciągłości prowadzonej terapii oraz kontynuacji prac odpowiednich agend nad udostępnieniem pacjentom nowoczesnych terapii, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.
 
Koncentracja na walce z pandemią jest oczywista, jednak jako sygnatariusze apelu wszyscy zgadzamy się, że aktualna sytuacja epidemiologiczna nie powinna, a wręcz nie może wpływać na warunki diagnostyki, terapii i opieki pacjentów onkologicznych. All. Can to międzynarodowa inicjatywa powstała w 2016 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na konieczność poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych.
Więcej o AllCan  : http://all-can.pl/
 
 
 
 
apel 1Apel 2
 
 
 
 
 
Apel 4
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz