15 Międzynarodowe Evidence -Based Health Care Sympozjum pt. “From Evidence to Action”, w całkiem  nowej formule, w formie on-line,  w dniach 5-7 października 2020 roku.

 ebhc2020 02

Zapraszamy na kolejne Sympozjum EBHC ,kórego jesteśmy partnerem.

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz konferencji, przyciągając też uczestników z innych krajów. Jest miejscem nieskrępowanych dyskusji nad oceną technologii medycznych i efektywnością rozwiązań systemowych. Siłą rzeczy stało się również forum dyskusji nad kształtem systemu opie-ki zdrowotnej w Polsce.

Tegoroczny program 15. Sympozjum EBHC zostanie zrealizowany w ciągu 3 dni w ramach sześciu sesji tematycznych:

1. Ocena innowacyjności technologii medycznych
2. From data to big data
3. Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia
4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?
5. Akademia samorządowca
6. HTA a nowe typy technologii medycznych

Powstające cały czas nowe dane, w tym evidence jest jak obejmująca cały las grzybnia, która pozostaje nie-widoczna, a tylko w niektórych miejscach i w specyficznych warunkach wydaje widoczne na powierzchni owoc-niki. Te zewnętrzne przejawy życia grzybni to nasze działania (czyli Actions) podejmowane w ramach systemów ochrony zdrowia: programy zdrowotne, reformy systemów, wdrożenia rozwiązań. Tylko pomysły, które napotkają korzystne okoliczności mają szansę zakończyć się sukcesem. Ostatnie miesiące zmagań z COVID-19 wymusiły na ludzkości natychmiastowe przejście do action, aby stawić czoła zagrożeniu nieopisanemu jeszcze w evidence. Zaistniała sytuacja potwierdza słuszność kierunku wyznaczonego przez temat Sympozjum:  From evidence to action. Musimy wypracować narzędzia do szybszego wdrażania wiedzy, żeby na przyszłość nie dać się już zasko-czyć na tak szeroką i czasami tragiczną skalę. 

Rola Sympozjum to także wsparcie i edukacja dla zaproszonych stowarzyszeń pacjenckich, zajmujących się problematyką różnych obszarów terapeutycznych. Jak co roku liczymy na żywą i szczerą dyskusję, aby poruszyć wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością wsparcia w chorobach rzadkich. 

Spotkajmy się na 15. Sympozjum EBHC już 5-7 października! 

Szczegóły wydarzenia na stronie: https://www.ceestahc.org/sympozjum.html 

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz