Podczas ubiegłotygodniowej konferencji „Medyczna Racja Stanu 2020” prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii wskazała, że pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wciąż nie mają dostępu do pełnego spektrum leczenia, w tym do terapii doustnych, tak istotnych dla kontynuacji optymalnej terapii zwłaszcza w dobie epidemii COVID-19.

Nasza Fundacja problemowi ograniczeń w dostępie do terapii zgodnych z aktualną wiedzą medyczną w obszarze hematologii przygląda się od kilku lat. Alarmowani o złej sytuacji w dostępie do terapii przez pacjentów wielokrotnie występowaliśmy z prośbą o opinię w tej sprawie do czołowych polskich ekspertów w dziedzinie hematologii. Otrzymywaliśmy odpowiedzi, że także klinicyści oczekują udostępnienia im zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną narzędzi terapeutycznych, które będą mogli zaproponować swoim pacjentom. W ostatnim czasie dotarła do nas kolejna opinia Pani Prof. Iwony Hus, która publikujemy poniżej. 

0001 1

Opinia w formacie PDF -> images/20200921100323524.pdf

W imieniu pacjentów z PBL chcielibyśmy zaapelować do Ministerstwa Zdrowia, by w obszarze zabezpieczania potrzeb chorych nie zapominać o mniejszych grupach pacjentów, liczących często zaledwie kilkadziesiąt lub kilkaset osób, które dostępu do nowoczesnego leczenia potrzebują tak samo, jak pacjenci ze schorzeniami występującymi powszechniej.

Wiele organizacji postuluje działania mające na celu wyrównywanie szans pacjentów z różnych grup w zakresie dostępu do nowoczesnych terapii. Podobną sytuację jak w hematologii obserwujemy między innymi w raku piersi i raku płuca. Wyrównywanie szans w dostępie do możliwie najbardziej skutecznej, bezpiecznej i przystępnej w formie podania terapii jest bez wątpienia jednym z głównych celów, które warto spełniać zwłaszcza w dobie epidemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

 

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz