Tegoroczna edycja kampanii ProstaTa Historia, realizowana pod hasłem Mów, pytaj, działaj – nie czekaj, została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Kampania ProstaTa Historia jest projektem Fundacji OnkoCafe, zainicjowanym w 2018 roku. Podstawowym celem kampanii jest wsparcie pacjentów chorujących na raka gruczołu krokowego i ich bliskich w trzech obszarach: edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.

W 2021 roku kampania realizowana jest pod hasłem Mów, pytaj, działaj – nie czekaj.  Projekt bez tytułu 20

Jak wynika z dotychczasowych działań podejmowanych w ramach projektu: analizy przeprowadzonych wśród pacjentów i lekarzy ankiet oraz z rozmów z pacjentami, chorującymi na raka gruczołu krokowego, głównymi problemami z jakimi mierzą się na początku terapii jest poczucie zagubienia, trudność w znalezieniu informacji na temat sposobów leczenia, lęk i poczucie braku kontroli nad własnym zdrowiem, czy obawa przed możliwością wystąpienia przerzutów.

Tegoroczna odsłona kampanii - Mów, pytaj, działaj – nie czekaj - jest odpowiedzią na te potrzeby i deficyty pacjentów, a także ich bliskich, ma zachęcić ich do podejmowania inicjatywy w zakresie własnego leczenia: pogłębiania wiedzy z zakresu nowoczesnych terapii, do zadawania specjalistom właściwych pytań i do otwartego ale też odważnego dialogu z lekarzami. Taka postawa pozwoli pacjentom odbudować poczucie kontroli nad własnym zdrowiem oraz pokaże im, że aktywna postawa pozwala skuteczniej walczyć z chorobą.

Kluczowym obszarem działań projektowych jest w tym roku edukacja, która realizowana będzie za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów, czyli:

  • poprzez specjalnie przygotowany poradnik dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, stanowiący podstawową bazę informacji. Poradnik dostęny będzie  m.in. w gabinetach lekarskich,
  • treści edukacyjne publikowane w mediach, w tym  wywiady, dyskusje i debaty,
  • posty w mediach społecznościowych, szczególnie ważnym kanale informacyjnym dla pacjentów w czasie pandemii COVID-19.

Wsparcie w zakresie umiejętności komunikowania się z pacjentami i ich bliskimi, szczególnie podczas rozmowy o tak trudnych tematach jak opieka paliatywna czy lęk przed śmiercią otrzymają również lekarze w formie specjalnie dla nich organizowanych szkoleń z psychologiem.
Patronami kampanii ProstaTa Historia są: Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, Fundacja Po Zdrowie, Polska Liga Walki z Rakiem, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i magazyn Głos Seniora.
Działania realizowane w ramach tegorocznej odsłony kampanii ProstaTa Historia - Mów, pytaj, działaj – nie czekaj będą na bieżąco prezentowane na stronie kampanii: www.prostatahistoria.pl , będziemy pisać o nich także na stronie naszej Fundacji oraz w mediach społecznościowych: na Facebooku i Instagramie.

Projekt wspierają firmy: Janssen i Bayer.

Zachęcamy do śledzenia tą drogą naszych działań!

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz