W dniu 30.07.2021 roku odbyło się wysłuchanie publiczne w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowelizacji Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w którym wzięło udział wiele organizacji i stowarzyszeń pacjentów, w tym nasza Fundacja.

 Poniżej stanowisko naszej Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej. 

Stanowisko Onkocafe 30 07 2021 1

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz