Ruszył autorski Plebiscyt "Lekarz z empatii" ,którego Anna Kupiecka - Prezes naszej Fundacji wchodzi w skład Członków Kapituły Plebiscytu mistrzów kominikacji z pacjentami  i wraz z innymi organizacjami będzie pracować nad wyłonieniem "Lekarza z empatii".

O plebiscycie

Już 24 listopada 2021 r. ruszył autorski program,  jakiego celem  jest  uhonorowanie lekarzy, którzy w swojej codziennej pracy wyróżniają się pełną empatii postawą wobec pacjentów. Są wśród lekarek 
i lekarzy osobowości, o których pacjenci mówią: „to prawdziwy lekarz z powołania”. To specjaliści, których, oprócz wysokich kompetencji zawodowych, wyróżnia jeszcze coś, czego na studiach medycznych zazwyczaj nie mieli okazji się nauczyć, a co potrafi w  zasadniczy  sposób  wpłynąć  na skuteczność  zalecanej  pacjentowi  terapii.  Chodzi  o umiejętność  stworzenia  z  pacjentem  relacji  porozumienia 
i zaufania. A  drogą  do wypracowania takich relacji są wyjątkowe kompetencje komunikacyjne  lekarza,  oparte  na chęci słuchania i partnerskiej rozmowie.Totakich właśnie lekarzy chcielibyśmy wyróżnić, organizując Plebiscyt „Lekarz z Empatii”.Do udziału w plebiscycie i do zgłaszania swoich kandydatów zapraszamy wszystkie Polki  i Polaków, ponieważ wszyscy jesteśmy pacjentami.Następnie Kapituła Plebiscytu, złożona zprzedstawicieliwiodącychorganizacjipacjentów,wyłoninominowanych do tytułu „Lekarzaz  empatii”.  A podczas wielkiego finału ogłosimy laureatów  Plebiscytu.  Wybór  zostanie  dokonany  przez  Kapitułę  kolegialnie,w   drodze otwartej dyskusji i jawnego głosowania.

Start Plebiscytu 1

Dlaczego empatia?

Każdy przedstawiciel zawodu medycznego, któryskładał przysięgę Hipokratesa, szczególnie w obecnym czasie, zasługuje na bezwzględne uznanie i szacunek. Za ten codzienny wysiłek i zmagania, często z niewyobrażalnie trudnymi sytuacjami i w ekstremalnie złych warunkach, jesteśmy im wdzięczni i zobowiązani. Są jednak lekarze, którzy nawet podczas ograniczonej czasowo wizyty, potrafią obdarzyć pacjenta pełną  uwagą i  stworzyć  atmosferę wzajemnego  zaufania.  I  to  oni  najczęściej otrzymują  od  pacjentówmaksymalną  liczbę  gwiazdek  na  popularnych  portalach.  Nic dziwnego,  gdyż w  ślad za  dobrą  komunikacją  z pacjentem,  idą dobre  efekty  leczenia. Lekarzowi łatwiej jest postawić trafną diagnozę, a pacjentowi łatwiej przestrzegać zaleceń,których sens rozumie. Pokazuje to szereg światowych randomizowanych badań klinicznych z ostatnich lat, które wykazały, że pacjenci „prowadzeni” w dialogu i ze zrozumieniem przez lekarza, osiągają lepsze,bo stabilne oraz trwalsze wyniki leczenia .Z pogłębionej analizy opinii pacjentów o lekarzachw  Polsce wynika, że takiej  postawy oczekują i doceniająją pacjenci. To  wnioski  ze  studium,  przeprowadzonego w okresie czerwiec-sierpień 2021 na wybranych  losowo  300 opiniach  o lekarzach zamieszczonych w Internecie. Dane wskazują, że najwyższe noty w ocenie pacjentów otrzymują lekarze, którzy poza fachowym leczeniem zaoferują też „dobre słowo”. „Wysłuchał mnie”, „wszystko pięknie wytłumaczył”, „lekarka z wielkim sercem,  dziękuję”-to tylko niektóre z wielu opinii, jakichwspólnym  mianownikiem jest empatyczna   postawa  lekarzai   dobra komunikacja   z pacjentem.Pełna treść studium będzie dostępna we wrześniu 2021.

Geneza Plebiscytu

Koncepcja Plebiscytu „Lekarz  z  Empatii”, to  autorski  pomysł  pracowników  firmy  Be Communications. Od swojego powstania w 2011 roku, zajmujemysię tworzeniem koncepcji i realizacją programów komunikacji społecznej.Swój okrągły jubileusz10-lecia postanowiliśmy uczcićwłaśnie w taki sposób, bo skuteczna komunikacja to obszar, w którym poruszamy się na co dzień i wierzymy w jej moc.Opracowanie   idei,   mechanizmu,a  także  realizacja Plebiscytuto działalnośćpro-bono wszystkichkonsultantów  i  kierownictwa  firmy,  którzy  zaangażowali się w   projekt nieodpłatnie.  Wszelkie  koszty  projektu  są  także  w  całości  finansowane  przez  Be Communications.„Od początku naszej działalności, obszar Medycyna i Zdrowie jest jednąz  naszych  czterech wiodących specjalizacji”, mówi Adam Jarosz, Prezes firmy. „Zrealizowaliśmy w tym czasie ponad 100 kampanii i projektów dotyczących szeroko pojętej edukacji zdrowotnej w ponad 20   obszarach   terapeutycznych,  współpracując  z  dziesiątkami  organizacji  pacjenckich. Pacjenci  i  ich  organizacje częstopodkreślają wagę empatii w relacji  lekarz-pacjent.  Jeśli obecnie, dzięki naszej inicjatywie, możemy uczynić ich głos jeszcze donioślejszym, to chętnie i z energią to czynimy”, dodaje Adam Jarosz.Inicjatywa Plebiscytu wpisuje się tym samym w politykę zaangażowania społecznego Be Communications.

Realizacja Plebiscytu

Plebiscyt    startuje w listopadzie 2021    roku,a  osią  jego  realizacji  będzie  strona www.lekarzzempatii.pl To na niej, korzystając z prostego formularza, każdy chętny będzie mógł zgłosić swojego kandydata do tytułu „Lekarza z Empatii”. W  serwisie udostępnimytakżeskład  Kapituły  Plebiscytu  oraz  wszelkie  informacje  o  projekcie,z   regulaminem konkursowym oraz harmonogramem włącznie. 

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz