WIEDZIEĆ WIĘCEJ! - oto hasło przewodnie tegorocznej edycji konferencji „Kobiety specjalistki kobietom pacjentkom", która odbędzie się 23 kwietnia w Narodowy Instytut Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie - PIB  w Warszawie oraz ONLINE. 

Konferencja w całości poświęcona będzie omówieniu wyników badań patomorfologicznych, genetycznych i molekularnych. Gwałtowny rozwój nowych metod leczenia raka piersi, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat sprawił, że pacjentkom może być trudno poruszać się w gąszczu obco brzmiących terminów. Dlatego organizatorzy chcą przedstawić nowe czynniki, decydujące o odpowiednim doborze leczenia, jak również uporządkować wiedzę o tych znanych już wcześniej.


Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz